Access Turkey

Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Aileye Ait Bilgiler

Aileye Ait Bilgiler Hakkında Önemli Not: Access Projesi’nin seçim kriterlerinden biri aile fertlerinden birini kaybetmiş veya tek ebeveyni ile yaşayan öğrencilere öncelik vermektir. Bu bilgiler sadece Access Projesi’ne başvuran öğrencilerin seçimi sırasında değerlendirme yapmak amacıyla kullanılacak olup, hiçbir koşulda başka bir nedenle üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Çalışıyor veya emekli ise maaş bordrosunun kopyasını, çalışmıyor ise çalışmadığına dair resmi belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.

Çalışıyor veya emekli ise maaş bordrosunun kopyasını, çalışmıyor ise çalışmadığına dair resmi belgeyi başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.

Öğrenciye Ait Sağlık Bilgileri

Öğrenciye Ait Sağlık Bilgileri Hakkında Önemli Not: Access Projesinin seçim kriterleri arasında yer almamakla birlikte projeye kabul edilmiş görsel ve/veya işitsel engeli olan öğrencilerin dersleri takip etmesine destek olacak ders kitaplarının temin edilmesi amacıyla aşağıdaki sorular önem arz etmektedir. Herhangi bir engeli bulunmayan öğrencilerin işaretlemesine gerek yoktur.

Access Projesi Başvurusunda İstenen Belgeler

Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.
Dosya Seç butonuna tıklayınız.